PORTAL PELABURAN HARTANAH NO.1* DI MALAYSIA

COVID – 19 : Tambahan faedah insurans dan takaful bagi pencarum polisi yang terkesan dengan Covid-19

Kerajaan sangat prihatin terhadap kesan negatif yang diakibatkan oleh penularan wabak Covid-19 yang telah menjejaskan antara lain individu-individu serta Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS).

Oleh itu, Kerajaan telah menyediakan Pakej Rangsangan Ekonomi 2020 (PRE2020) untuk memastikan risiko ekonomi akibat penularan wabak ini dapat ditangani dengan efektif berdasarkan strategi yang telah digariskan.

Menerusi PRE2020, Kerajaan telah menyediakan beberapa tabung pembiayaan Kewangan bagi individu yang terkesan. Selain itu, Kementerian Kewangan juga sentiasa bekerjasama rapat dengan Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Malaysia bagi memastikan pasaran modal dan kewangan terus berfungsi secara telus dan teratur. Pelbagai langkah-langkah telah diambil untuk memastikan individu yang terkesan diberi sokongan yang berpatutan.

Di samping itu, Kerajaan juga amat prihatin terhadap keadaan kesihatan rakyat Malaysia dan beberapa syarikat insurans dan pengendali takaful telah mengambil inisiatif bagi membantu meringankan beban kepada pemegang polisi mereka dengan memanjangkan faedah insurans bagi pencarum yang terkesan dengan Covid-19.

Tambahan faedah oleh syarikat insurans dan takaful

1. Kemudahan hospitalisasi kepada pemegang polisi insurans hayat dan takaful keluarga yang sakit akibat Covid-19.

2. Perluasan perlindungan oleh syarikat insurans dan pengendali takaful kepada pemegang polisi insurans perubatan / takaful sedia ada dan pemegang polisi baharu (Jenis perlindungan adalah berbeza mengikut syarikat insurans dan takaful) seperti:

a. Bantuan kewangan hospitalisasi (contoh: RM200/hari selama 30 hingga 60 hari), dan diperluaskan kepada perlindungan ahli keluarga terdekat yang didiagnos Covid-19;

b. Manfaat Kematian (sehingga RM20 ribu) – diperluaskan dengan perlindungan ahli keluarga terdekat yang didiagnos Covid-19;

c. Pembayaran Perlindungan Khas (sehingga RM5 ribu) setelah didiagnos menghidapi penyakit Covid-19; dan

d. Perlindungan perbelanjaan perubatan luar negeri (akibat Covid-19) ketika berurusan di luar negeri (insurans perjalanan).

Untuk maklumat lanjut, hubungi:

1) Kurnia

2) AmAssurance

3) AXA Affin General Insurance Berhad

4) Lonpac Insurance Berhad

5) MSIG Insurance (Malaysia) Bhd

6) Tune Insurance Malaysia Berhad (Tune Protect Malaysia)

7) Zurich General Insurance Malaysia Berhad

  • Hotline: 1-300-888-622 (within Malaysia) or +603-2109 7999 (outside Malaysia)
  • Email: [email protected]

8) AXA AFFIN Life Insurance

9) Etiqa Life Insurance

10) AIA Bhd.

11) Allianz Life

12) Gibraltar BSN

13) Manulife

14) MCIS

15) Allianz Life

16) Prudential

17) Great Eastern Life

18) Prudential

Comments are closed